Černá labuť

Nacházíte se zde:
< Zpět na kategorie

Pojem Černá labuť či chcete-li anglicky Black Swan je zažitá metafora pro velmi nepravděpodobnou událost s rozsáhlými důsledky pro společnost. S teorií černé labutě přišel ve stejnojmenné knize libanonský profesor, filozof a analytik Nassim Nicholas Taleb. Inspirací mu byla událost ze 17. století, kdy docházelo k prvnímu mapování Australského kontinentu. V té době holandská výprava poprvé v dějinách pozorovala černé labutě, čímž bylo vyvráceno do té doby nezpochybnitelné tvrzení, že labutě jsou pouze bílé barvy. Autor tímto příkladem poukazuje na fakt, jak snadno může být vnímaná realita během chvilky absolutně otočena naruby. A to i přes to, že platila po celá staletí.

Za další typické černé labutě Taleb považuje zásadní momenty lidské historie, jako byly světové války, velké vědecké objevy či příchod nových technologií. Jako příklad velmi blízký nám všem, lze uvést vynález internetu. Ten během krátké doby propojil svět, zpřístupnil masivní množství informací, nechal vzniknout elektronickou poštu, online obchodování a tak dále a tak dále.

Taleb tvrdí, že to, co lze nazývat černou labutí, musí mít 3 následující vlastnosti:

  • Událost je překvapivá, neočekávaná
  • Událost má extrémní dopad
  • Událost lze racionalizovat

Tím je myšleno, že i když šlo o něco unikátního a nepředvídatelného, lidé si stejně najdou dodatečná vysvětlení celého problému a vzniká tak dojem, že černé labuti šlo předejít. Nicméně na podobné události se lze jen velmi těžko připravit, jelikož logicky nelze předvídat nepředvídatelné. Autor tedy alespoň v knize nabízí principy, jak udělat společnost odolnější.

Další Coin