Tag: Solana

Dapp

Aplikace, která běží na blockchainové nebo peer-to-peer síti (Ethereum, Cardano, Solana) spíše než na jednom počítači. Fungují autonomně prostřednictvím smart kontraktů.

DeFi

DeFi je celé pole decentralizovaných finančních aplikací, které pokrývají mnoho klíčových částí finanční infrastruktury. Aplikace se vyvíjejí k dosažení větší decentralizace a otevřenosti, místo aby se spoléhaly na zprostředkovatele. DeFi představuje posun paradigmatu od tradičních finančních systémů k novým modelům, které spoléhají na vestavěné, programovatelné a propojené protokoly.