Tag: investor

Diamond Hands

Diamantové ruce je slangový výraz pro investora, který se navzdory poklesům nebo ztrátám zdrží prodeje investice. Tento termín se nejčastěji používá v pozitivním smyslu k označení investora, který nepropadá panice, když jeho investici klesá nebo kolísá hodnota.

Weak Hands

„Slabé ruce“ je termín často používaný k popisu obchodníka nebo investora, kterému chybí sebevědomí, zdroje nebo schopnost držet své pozice nebo se držet svých obchodních plánů.