DCA

DCA (Dollar Cost Averaging) je strategie, při které se investice namísto jednoho jednorázového nákupu finančního nástroje rozdělí na menší částky, které se investují samostatně v pravidelných předem stanovených intervalech až do vyčerpání plného objemu kapitálu.